GOLF & FITNESS


De fitness component in het effectief kunnen uitvoeren van een vloeiende swing-beweging is in de golfsport een belangrijke trainingsfactor geworden.
Als gecertificeerd TPI Golf Fitness Instructor en op basis van eigen onderzoek heb ik de 10 belangrijkste golf-specifieke fitness oefeningen in kaart gebracht. Deze fitness oefeningen zijn nauw gerelateerd met de meest voorkomende swing-moeilijkheden.

Wanneer u dit oefenprogramma toepast zult u dan ook verwonderd zijn hoe effectief deze training uw golfspel kan verbeteren. Deze golf-fitness oefeningen kunnen als onderdeel in de golfles beoefend worden of ook als een aparte golf-fitness les aangeboden worden. 
Fit en vrolijk door het gras