Teambuilding Golf & Energetisch Management

 

In deze training gaat het niet op de eerste plaats om goed te leren golfen maar is het golfspel een hulpmiddel om meer zicht te krijgen op het persoonlijk functioneren. Het aanleren van het golfspel heeft nu ook een spiegelfunctie omdat alles wat je doet in het golfspel steeds iets met je zelf te maken heeft.

In feite -ben je zoals je golft- en dat houdt in dat allerlei persoonlijke energieën zichtbaar worden en bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Energieën zoals doelgerichtheid, eenvoud, overgave, flexibiliteit, efficiëntie, volharding, enthousiasme, ordelijkheid, humor en nog vele meer, komen in alle gradaties naar voren bij de speler die zich het golfspel probeert eigen te maken. Door deze kwaliteiten bij je zelf te ontdekken kunnen ze ook sneller herkend worden bij een ander en dat kan bevorderend zijn voor de onderlinge communicatie.

De training Golf & Energetisch Management doet daarom ook uitstekend dienst als een teambuildings gebeuren waarbij de gehele organisatie baat kan hebben.

Het golfspel biedt goede
mogelijkheden tot zelfreflectie